Založiť webovú stránku alebo eShop

1. november

Sviatok úcty predkom

Stretneme sa pri rodovom ohni kde obradne oslávime deň úcty predkom - spojíme sa s našimi predkami, spomenieme si na ich skutky, dedičstvo a vyjadrime im vdaku za všetko čo tu pre nas zanechali... 

 

21. – júl

Perúnov deň

Pri rodovom ohni pozdravíme a oslávime den nášho boha Perúna. Oslávime ho tradične medovinou...

Dňa 1. novembra je ďeň ˇUcty predkom

Dňa ......novembra t.j. sobota, sa stretneme pri rodovom ohni na obvyklom mieste a oslavime tento sviatok, poďakujeme za krajinu kultúru tradície a zručnosti ako aj vieru ktorú nám naši predkovia zanechali. A pospomíname na našich rodičov a starých rodičov a poprosíme ich aby aj naďalej stáli pri nás.

25.novembra je deň Moreny

Dňa ...... je sobota, kedy sa stretneme pri rodovom ohni na obvyklom mieste, kde tejto dôležitej bohyni vzdáme úctu, a  privítame obdobie jej moci, pričom ju požiadame nech da nám aj zemi zregenerovať a uchovať si sily na nasledujúci rok

21.  december je Kračún

Dňa .....  sa stretneme pri rodovom ohni , kde poďakujeme Svarogovi, privítame Svarožiča - Božiča - nakoľko nám prinesie znovuzrodenie slnka a týv vlastne začne nový solárny rok. Zároveň poziadame všetkých bohov o ochranu, Velesovi zasvetíme nasledujúcich 12 dní - za každý mesiac vlády slnka jeden.

2. február sú Hromnice

Dňa.... februára to je sobota, sa stretneme na obvyklom mieste pri rodovom ohni, kde privítame prebúdzajúceho sa boha Perúna,  ktorý prebúdza zem k životu. Oslávime jeho príchod ohňom a popritom si posvetíme sviece na ochranu naších obydlí.

12.február je deň Velesa

Dňa.......februára je víkend ... či už samostatne, alebo spoločne pri rodovom ohni oslavime tento deň zasvetený Velesovi

21. - marec

                                                              KOMODICE - Morena

Dňa 21. (alebo iný deň podľa dohody) sa stretneme pri rodovom ohni, vyprevadíme zimu stelesnenú Morenou. Poďakujeme jej, že dala nám aj zemi odpočinúť a privítame jar. 

 

21 jún

VAJANO   -  KUPALO

Dňa 20. júna sa opáť stretneme pri rodovom ohnu, kde oslávime sviatok Dažboga ktorý  je bohom letného slnovratu, bylín, lásky a zasnúbených párov, zviazaných ohňom i vodou. .  Obdobie keď sila slnka vrcholí. Je teplo, noc je krátka. Oslavuje sa slnko, plodnosť, spojenie ohňa a vody, ženského a mužského princípu.  Je to najlepší čas na začatie nových vecí a projektov

 
TOPlist